Jaarrekening

Wanneer ik de blog van de directeur van een brancheorganisatie lees sta ik perplex. Het verhaal dat deze neerzet komt over als een mengelmoesje van verschillende concepten die gecombineerd geloofwaardig moeten lijken. Er moet een soort keurmerk komen om de betrouwbaarheid van IT-dienstverleners te kunnen garanderen. Daar ben ik het helemaal mee eens omdat in het huidige IT-landschap je de bomen door het bos niet meer ziet. Alleen dit verhaal lijkt te rammelen. Mijn vermoeden wordt bevestigd wanneer ik een vergelijking lees met jaarrekeningen. “Daarvoor is een systematiek nodig die we kennen van de financiële jaarrekening, in feite een rapportagestandaard die voldoet aan wettelijke eisen. Met een jaarrekening weten we immers genoeg om zekerheid te hebben over hoe het er financieel voor staat en of de organisatie in control is. No further questions asked.” Mijn lieve hemel. No further questions asked. Bij een jaarrekening. Natuurlijk zal een jaarrekening een getrouw beeld van de financiële toestand in het verleden moeten geven. Nu moet ik ook weer aan die verschrikkelijke journalist denken. Die had juist allemaal vragen naar aanleiding van onze jaarrekening. Ook bij onze concurrenten waarvan hij de jaarrekeningen onderzocht heeft leidde de jaarrekeningen toch altijd weer tot nadere toelichtingen van hun directies. Juist omdat de cijfers die erin zijn opgenomen moeten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. De toelichting op de jaarrekening wordt ook door directie van de onderneming zelf geschreven. Een onafhankelijke accountant zal bij een controle kijken of de directie dat gedaan heeft conform de wettelijke regels. De account gaat echter niet op de stoel van de directie zitten en zal vooral aanslaan wanneer er sprake is van onzekerheid over de continuïteit die uit de financiële cijfers blijkt. De blog van de directeur roept daarom bij mij vooral de vraag op of de brancheorganisatie zelf wel in control is. Het roept ook de vraag op of dat het no further questions asked misschien niet op de jaarrekening van de brancheorganisatie zelf slaat. Er is duidelijk één post waar vraagtekens bij gesteld zouden moeten worden tenzij deze post nihil is. Dan is het nog te begrijpen dat deze niet ter discussie gesteld is.